Spring til indhold

Synskonsulent for børn og unge

Hvem er vi?


Synskonsulenterne for børn er faguddannet indenfor synsområdet med viden, uddannelse og erfaringer med småbørn, skolebørn, unge samt børn og unge med yderligere funktionsnedsættelse.

Hvorfor er vejledning og rådgivning vigtig?

Synssansen er en af vores vigtigste sanser. Vi får ca. 80% af sanseindtrykkene via synet. Hvis et barn eller en ung har en synsnedsættelse, kan barnet eller den unge gå glip af vigtige informationer, som påvirker deres udvikling og læring. En tidlig og forebyggende indsats kan derfor være nødvendig. Forældre og personale, der arbejder med barnet eller den unge kan hjælpe ved at få viden og konkrete ideer til, hvordan der kan kompenseres for den nedsatte eller manglende synsfunktion.

Hvad kan synskonsulenterne tilbyde?

• Indhente øjenoplysninger fra øjenlæge og andre relevante fagpersoner og ”oversætte” til dagligdags sprog
• Bistå ved udredning hos Synscentralens optometrist
• Vejlede omkring og udlåne stimulerende og udviklende materialer, legetøj og hjælpemidler til småbørn og børn med nedsat synsfunktion og andre funktionsnedsættelser.
• Vejlede og rådgive om pædagogisk tilrettelæggelse under hensyn til det nedsatte syn. Særligt omkring institutionsskift, skolestart og overgang til ungdomsuddannelse.
• Udrede behov for hjælpemidler og undervise i brugen af dem. Synscentralens IT-konsulenter har særlig viden om synskompenserende IT-hjælpemidler, som inddrages ved behov.
• Undervise børn med nedsat synsfunktion i kompenserende teknikker (Orientering & Mobility, Almindelige Dagligdags Aktiviteter m.m.).
• Rådgive i forbindelse med tilrettelæggelse af folkeskolens afgangsprøver og eksamener.
• Afholde kurser for personale om pædagogiske og undervisningsmæssige forhold.
• Afholde kurser og træf for børn og unge med nedsat synsfunktion.
• Koordinere og formidle samarbejde mellem skoler, dag- og døgntilbud samt forældre 
• Koordinere og formidle samarbejde mellem det landsdækkende Synscenter Refsnæs og Instituttet for Blinde og Svagsynede
• Samarbejde med UU-vejledere om vejledningen i forbindelse med ungdomsuddannelser og erhverv.
• Samarbejde med SPS-vejledere i skoler og uddannelser, hvor hjælpemidler udlånes via Special Pædagogisk Støtte ordningen.
Synshjælpemidler og visse særlige undervisningsmaterialer udlånes af Synscentralen til skoler, dag- og døgntilbud samt til brug hjemme i henhold til folkeskoleloven og servicelovens bestemmelser herom. Synskonsulenterne vurderer behovet i samråd med personale og forældre. Visse dyre hjælpemidler indgår i Synscentralens beholdning af hjælpemidler og genbruges. Med denne organisering kan hjælpemidler fremskaffes med ganske kort varsel, når behovet opstår.
Synscentralens arbejde foregår i et tæt samarbejde mellem barn, forældre, skole/dag-/døgntilbud. 
Synscentralens konsulenter står derudover til rådighed for kommunale medarbejdere og andre myndigheder med den aktuelle viden om børn med nedsat synsfunktion.

Ovennævnte punkter er kun retningsgivende og ikke udtømmende.