Spring til indhold

Synshandicap på job og uddannelse

Kontakt Synscentralen, hvis problemer med synet giver udfordringer med at klare job eller uddannelse

Opstår der synsproblemer, som truer mulighederne for at videreføre et erhverv eller passe en uddannelse, er det vigtigt, at Synscentralen inddrages så tidligt som muligt.

Nogle arbejdsopgaver kan være vanskelige at forene med et synstab. Men i de fleste erhverv behøver synsproblemerne ikke at være nogen hindring. Ved synsmæssige udfordringer på arbejdspladsen er det ofte muligt md tekniske hjælpemidler eller specialrådgivning at pege på muligheder, så den synshandicappede fortsat kan varetage arbejdsopgaverne  Ligeledes vil mange problemer som følge af synshandicap under uddannelse ofte kunne problemer afhjælpes ved en hjælpemiddelløsning eller ændret tilrettelæggelse af opgaver, rutiner og funktioner.

Synscentralen har et tæt samarbejde med kommunernes jobcentre og uddannelsessteder således, at Synscentralens faglige viden er til rådighed , når det drejer sig om at hjælpe personer med synshandicap videre i erhvervs- og uddannelsessammenhæng.