Spring til indhold

Erhvervet hjerneskade

Synscentralen tilbyder udredning af synsfunktionen til personer med erhvervet hjerneskade. Det drejer sig typisk om blodprop i hjernen, hjerneblødning eller hjernerystelse.
Påvirkning af synet ved erhvervet hjerneskade kan være manglende synsfelt, lysblænding, dobbeltsyn, forringet samsyn, mv.

En synsudredning på Synscentralen udføres i tæt samarbejde mellem optometrist og synskonsulent.

Ved synsundersøgelsen hos optometristen udmåles øjnenes syns -og samsynsfunktion samt synsfelt og kontrastsyn. Hvis undersøgelsen viser behov for briller eller samsynstræning, iværksættes dette af optometristen. Samsynstræning kræver aktiv medvirken og sker som daglig hjemmetræning med jævnlig opfølgning og kontrol hos optometristen.

Synskonsulenten sørger for afprøvning af hjælpemidler samt vejledning og information om de synsmæssige konsekvenser, der kan følge med erhvervet hjerneskade og give problemer i dagligdagen.

Har man for eksempel problemer med at orientere sig på grund af manglende synsfelt, kan synskonsulenten hjælpe og undervise i synskompenserende strategier, så man igen kan færdes sikkert.

I sager med erhvervet hjerneskade samarbejder Synscentralen med blandt andet Videnscenter for Specialpædagogik (VISP) og kommunernes nøglepersoner for hjerneskaderehabilitering.