Spring til indhold

Kurser og træf

På Synscentralen tilbyder vi flere gange om året større kurser og arrangementer med forskellige grupper af synshandicappede som målgruppe

Livsomstillingskursus

At få en synsnedsættelse vil for de fleste være en stor indgriben i dagliglivet. En indgriben, som stiller store krav til omstilling i forhold til rent praktiske gøremål, og måske i endnu højere grad, i ens eget hoved og i forhold til omgivelserne. Kursets formål er at man sammen med ligestillede kan blive bedre rustet til at klare hverdagen med en synsnedsættelse. Kurset strækker sig over 5 dage og afholdes hver tirsdag.

 

Træf

Dette kursus henvender sig til voksne. Her kan man sammen med andre med synsnedsættelse få lejlighed til at drøfte praktiske problemer, usikkerhed, bekymringer og andre følgevirkninger, der kan opstå, når man lever med en synsnedsættelse. Kurset er af 1 dags varighed.

 

Computer Camp

Computer Camp er for børn og unge med synsnedsættelse. På kurset medbringer man computer, iPad eller andet elektronisk udstyr og spil, som bruges i skolen og i fritiden. Man udveksler erfaringer omkring, hvad man kan bruge udstyret til og man kan få hjælp til at få indstillet sin computer så Zoomtekst og andre hjælpeprogrammer passer til én. Derudover kan man spille og hygge sig med andre børn og unge. Kurset varer to dage og er med én overnatning. 

 

Kurser for børn og unge med synsnedsættelse, personale og forældre

Efter behov afholdes kurser i kompenserende tiltag, fx brug af forstørrelsesprogram på computer og 10-finger-system.