Spring til indhold

Særlige IT hjælpemidler

Blinde og svagtseende kan få bevilget en computer med særligt informationsteknologisk udstyr og programmer som hjælpemiddel.

Udredning: I samarbejde med borgeren, vurderer og beskriver Synscentralen, hvilke behov der er vedrørende personlig kommunikation. Det udredes hvilke problemer synsnedsættelsen skaber i relation til kommunikationsområdet, samt hvilke teknologiske hjælpemidler, der kan kompensere for funktionsnedsættelsen. Borgeren orienteres om det generelle serviceniveau på området og om den forventede tidsramme i sagsforløbet. Ved afprøvningen er der mulighed for, at afprøve udvalgte typer af forskellige hjælpemidler, afhængig af behov og med inddragelse af brugerens ønsker.

Afgørelse om bevilling eller afslag finder sted efter endt afprøvning og foretages af den borgerens hjemkommune. Levering samt service og support på hjælpemidler, computer og særligt udstyr foregår via Synscentralen. Levering af udstyr sker hurtigst muligt efter afprøvning, bevilling og som udgangspunkt senest 21 dage efter bevilling.