Spring til indhold

Mest for optikere

På denne side findes ansøgningsskemaer og prisaftale for henholdsvis briller/kontaktlinser og svagsynsoptik. Vær opmærksom på følgende, når skemaerne udfyldes. Alle felter i skemaet, med undtagelse af borgers underskrift, kan udfyldes digitalt. Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

- Udfyld alle relevante felter i skemaet digitalt – særlig vigtige er følgende felter:

  • Optiker / Stempel (Skriv firmanavn eller sæt stempel på efter udskrift)
  • Dato for udfyldelse
  • Borgers navn, adresse, personnummer og telefonnummer
  • Begrundelse for ansøgning, herunder pkt. nr. fra Serviceloven §112, Bilag 2
  • Ansøgers underskrift

- Når alle relevante felter er udfyldt, printes ansøgningen, og borger underskriver

- Ansøgningen scannes

- Ansøgningen sendes via sikker mail til Synscentralen sc@vordingborg.dk

NB: Hvis borger selv sender ansøgningen fra sin e-boks til Synscentralen, behøver borger ikke underskrive ansøgningen. I så fald skal optiker sende den udfyldte ansøgning via sikker mail til borger, og borger videresender herefter ansøgningen fra sin e-boks. På denne måde kan udprint og scanning undgås.

Hvis ansøgningen er mangelfuldt udfyldt, kan den ikke behandles af Synscentralen eller bevillingskommunen, og ansøgningen vil derfor blive returneret til optiker eller borger.

Støtte til briller og kontaktlinser, find ansøgningsskema herunder – husk at gemme filen lokalt og send den sikkert med virk.dk:

Ansøgningsskema til Briller og kontaktlinser medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse

Begrebet medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse er indført for at kompensere en lille gruppe personer med øjenlidelser, som ofte har behov for særlig udgiftskrævende specialbriller og specialkontaktlinser, og som forudsætter en høj grad af specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning.

Der kan således ikke ydes hjælp efter servicelovens §112 til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene. Under denne gruppe hører også personer opereret for énsidig/dobbeltsidig grå stær erhvervet som voksen (18 år eller ældre).

Støtte til svagsynsoptik, find ansøgningsskema herunder – husk at gemme filen lokalt og send den sikkert med virk.dk:

Ansøgningsskema til svagsynsoptik

Svagsynsoptik (specielle optiske hjælpemidler) er primært optik med forstørrende virkning: lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombinationer heraf.
Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved varigt synshandicap med synsstyrker på 6/18 (0,3) eller derunder.
Forstørrelsen eller styrken fremgår af specifikationen på det ansøgte hjælpemiddel og udtrykkes enten ved dioptriværdien (D) eller som x (gange).
Hvis forskellen (additionen) mellem personens afstands- og læsestyrke er mindst 4 dioptrier, kan hjælp ydes som lupbrille.
Hjælp til lupbriller, kikkertbriller og medicinske filterglas omfatter også brillestel og eventuelt matglas eller balanceglas.

Prisaftale for medicinsk-optiske hjælpemidler

Se ovenstående dokument for priser på brilleglas, brillestel, kontaktlinsetilpasning


 

Nedenstående opremsning af øjenlidelser i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1247 af 13/11/2017 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven, bilag 2 dækker langt de fleste situationer, hvor støtte til briller eller kontaktlinser kan komme på tale. Indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser, jf. § 15 stk. 1, bilag 2.

1
UREGELMÆSSIG HORNHINDE (IRREGULÆR ASTIGMATISME) VED F.EKS. KERATOKONUS, HORNHINDEAR M.V.
2
DEFEKTER I REGNBUEHINDEN, F.eks. ANIRIDI, KOLOBOM, ALBINISME, SAMT FØLGER EFTER F.eks.  SKADER ELLER OPERATION.
3
LØS ØJENLINSE (EKTOPI), FØLGER EFTER OPERATION I BARNEALDEREN FOR GRÅ STÆR (AFAKI).
4
SMERTENDE ØJENLIDELSER, F.eks. BLÆRER PÅ HORNHINDEN (KERATITIS BULLOSA) ELLER KRONISK HORNHINDESÅR.
5
STÆRKT SKÆMMENDE ØJENLIDELSER.
6
SYGDOMSBETINGET DOBBELTSYN UDEN MULIGHED FOR OPERATIV KORREKTION. DER SKAL MINIMUM VÆRE TILDELT I ALT 7 PRISMER HORISONTALT ELLER 2 PRISMER VERTIKALT. PRISMER KAN FORDELES PÅ BEGGE ØJNE.
7
SYGDOMSBETINGET LYSOVERFØLSOMHED VED ØJENLIDELSER I NETHINDE ELLER BRYDENDE MEDIER.
8
EKSTREME OPTISKE SYNSFEJL KARAKTERISERET VED, AT ETABLERINGEN AF FORBEDRET SYNSFUNKTION KUN KAN OPNÅS MED SPECIALFREMSTILLEDE BRILLEGLAS ELLER KONTAKTLINSER. DEN STYRKEMÆSSIGE GRÆNSE FOR SPECIALFREMSTILLEDE BRILLEGLAS ELLER KONTAKTLINSER ER PÅ +/- 16 DIOPTRIER I HØJST BRYDENDE SNIT ELLER 5 DIOPTRIER I CYLINDERVÆRDI.
9
BØRN OG UNGE REGISTRERET I SYNSREGISTERET VED KENNEDY Centeret.
10
AFAKI KOMBINERET MED SYNSFELTSDEFEKTER EFTER INDSTILLING FRA KENNEDY CENTERET.
11
MYOPI STØRRE END ELLER LIG MED -7 KOMBINERET MED KIKKERTSSYNSFELT PÅ 10 GRADER ELLER DERUNDER.
12
HÆNGENDE ØJENLÅG (PTOSE).
13
HYPERMETROP > +7 I HØJST BRYDENDE PLAN TIL BØRN INDTIL 10 ÅR.
14
ANDRE MEDICINSK-OPTISK DEFINEREDE, VARIGE ØJENLIDELSER AF TILSVARENDE SVÆRHEDSGRAD EFTER INDSTILLING FRA KENNEDY CENTERET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddybende forklaring  på begrebet "Medicinsk optisk defineret, varig øjenlidelse"

Samtykkeerklæring